DOM WCZASÓW DZIECIĘCYCH W RYMANOWIE-ZDROJU jest placówką zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, czyli placówką stwarzającą warunki do realizacji celów edukacyjnych, wychowawczych i zdrowotnych, wspomagającą wychowanie, opiekę szkolną i rodzinną. Profilem swojej działalności oraz lokalizacją w uzdrowisku dziecięcym - DWDz w Rymanowie-Zdroju ukierunkowany jest na promocję zdrowia.

Celem placówki jest wspieranie rodziny w wychowaniu młodego człowieka do otwartości i wrażliwości na innych, tolerancyjnego, umiejącego dokonać wyboru świadomie, zgodnie z uniwersalnymi zasadami etyki, własnym sumieniem, dbającego o swoje zdrowie, żyjącego w zgodzie z przyrodą.

Organem prowadzącym jest Powiat Krośnieński, natomiast nadzór pedagogiczny sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty. Szczegółowe zasady funkcjonowania placówki zawarte są w jej Statucie.

Charakterystyka turnusu

Organizowane turnusy mogą mieć charakter: integracyjny, ekologiczny, zdrowotny, profilaktyczny lub terapeutyczny

Czytaj więcej

Organizujemy zimowiska

Przy organizacji zimowisk największy nacisk kładziemy na ciekawe i pełne atrakcji programy przygotowywane przez doświadczoną kadrę.

Czytaj więcej

Organizujemy kolonie letnie

Zapraszamy na kolonie letnie. Oferujemy aktywne i ciekawe programy z doświadczoną kadrą gwarantującą udany i bezpieczny wypoczynek.

Czytaj więcej

Nasza placówka

Dom Wczasów Dziecięcych z siedzibą w uzdrowisku Rymanów-Zdrój może przyjąć 27 dziewcząt i 28 chłopców.

Czytaj więcej

Najnowsze informacje

Nowy rok szkolny, nowe wyzwania przed nami

08-09-2020

W Domu Wczasów Dziecięcych w Rymanowie-Zdroju zakończył się wypoczynek letni, który w tym roku różnił się od poprzednich. Jednak pomimo ograniczeń związanych z szeregiem rygorów i nakazów dzieci spędziły czas ciekawie i wyjechały zadowolone. Uczyliśmy się wszyscy nowych zachowań związanych z przestrzeganiem...

Czytaj więcej

Wznawiamy działalność

17-06-2020

Po nagłej i nieoczekiwanej przerwie wracamy !!! ❤ 29 czerwca startujemy z letnim wypoczynkiem. Będzie to dla nas nie lada wyzwanie, by zorganizować wypoczynek zgodnie z obwiązującymi obostrzeniami, ale zrobimy wszystko, co w naszej mocy...

Czytaj więcej

Zawieszenie zajęć wychowawczych i dydaktycznych

17-03-2020

W związku z komunikatem Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej odnośnie zagrożenia zarażeniem COVID-19 w okresie od 16 marca 2020 r. zajęcia opiekuńczo - wychowawcze i dydaktyczne w Domu Wczasów Dziecięcych w Rymanowie-Zdroju zostają zawieszone. Okazało się, że ze względów bezpieczeństwa wszyscy musieliśmy...

Czytaj więcej

Oferta Domu Wczasów Dziecięcych w Rymanowie-Zdroju

07-01-2020

Rymanów-Zdrój uzdrowisko dziecięce, posiada wspaniały mikroklimat leczniczy, wykazuje cechy klimatu górskiego, a dzięki znacznej zawartości jodu również cechy klimatu morskiego. Walory bioklimatyczne podnosi lesistość terenu co sprzyja leczeniu górnych dróg oddechowych i stanów astmatycznych. Dom Wczasów Dziecięcych...

Czytaj więcej